برس گرد سرامیکی سایز53

ایتالیا برس گرد سرامیکی سایز53

دسته ارگونومیک و یک تیکه جهت جلوگیری از گیرکردن مو - جنس دسته از فیبر کربن مخصوص و لوله سرامیک تورمولاین

طول : 26.5 سانتی متر

عرض : 72 میلی متر