برس گرد سرامیکی سایز43

ایتالیا برس گرد سرامیکی سایز43

دسته ارگونومیک و یک تیکه جهت جلوگیری از گیرکردن مو - جنس دسته از فیبر کربن مخصوص و لوله سرامیک تورمولاین

طول : 26.5 سانتی متر

قطر : 61 میلی متر