برس گرد سرامیکی سایز30

ایتالیا برس گرد سرامیکی سایز30

دسته ارگونومیک و یک تیکه جهت جلوگیری از گیرکردن مو - جنس دسته از فیبر کربن مخصوص و لوله سرامیک تورمولاین

طول : 26 سانتی متر

قطر : 46 میلی متر