برس گرد سرامیکی سایز25

ایتالیا برس گرد سرامیکی سایز25

دسته ارگونومیک و یک تیکه جهت جلوگیری از گیرکردن مو - جنس دسته از فیبر کربن مخصوص و لوله سرامیک تورمولاین

طول : 26 سانتی متر

قطر : 38 میلی متر