برس گرد سرامیکی سایز16

ایتالیا برس گرد سرامیکی سایز16

دسته ارگونومیک و یک تیکه جهت جلوگیری از گیرکردن مو- جنس دسته از فیبر کربن مخصوص و لوله سرامیک تورمولاین

طول : 26 سانتی متر

عرض : 27 میلی متر