قیچی توندئو اسلیم

آلمان قیچی توندئو اسلیم

Tondeo Solingen
فولاد ضد زنگ
یک تیغه آبدیده
کاملا جلا داده شده
کنترل راحت دسته قیچی
دارای توپی قابل جدا شدن و انگشتی
ساخت آلمان