قیچی توندئو اسلیم

آلمان قیچی توندئو اسلیم

Tondeo Solingen
فولاد ضد زنگ
هر دو تیغه کاملا آبدیده و توخالی - ایده آل برای برش یک قسمت از مو
کاملا جلا داده شده
کنترل راحت دسته قیچی
دارای توپی قابل جدا شدن و انگشتی
ساخت آلمان