قیچی توندئو اسپات

آلمان قیچی توندئو اسپات

Tondeo Solingen
با تیغه استاندارد برش جلا داده شده و ساخته شده از ورق تو خالی روکش شده
فولاد کروم ضد زنگ
سطح جلا شده توسط دستگاه
پیچ قابل تنظیم
پایه پیچ ضد زنگ
با لبه دندانه دار در یک جهت
ساخت آلمان