برس چوبی

ایتالیا برس چوبی

برس پنوماتیک با پین های چوبی مخروطی شکل که به راحتی در موها نفوذمیکند.هر یک از پینهای چوبی به آرامی ماساژ پوست سر را انجام میدهد

طول : 22 سانتی متر