نام شرکت : آرای تجارت سارای
مدیریت : آقای بیژن یزدی
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان فاطمی، خیابان چهلستون، خیابان دوم شرقی، پلاک 21، واحد 25
تلفن شرکت :    88991739-021
فکس شرکت 88991740 -021
کد پستی : 1431685471
ایمیل(مدیریت) :  bijan_yazdi@sarayco.com

ایمیل شرکت :   info@sarayco.com